Askvoll kommune Hovedbilde

Barnehagelærar

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Barnehagelærar - Gjelsvik barnehage Askvoll kommune Askvoll Fulltid

Om stillinga

Gjelsvik barnehage har ledig inntil 100% stilling som barnehagelærar for barnehageåret 2022/23

Arbeidsoppgåver

  • Tilrettelegge for barna si læring, utvikling og danning i nært samarbeid med foreldra
  • Skape eit godt leike- og læringsmiljø og bruke ulike metodar for å sikre at alle barna sine interesser, behov og mulegheiter vert ivaretekne og utvikla
  • Oppfølging av barn med spesielle behov

Kvalifikasjonskrav

  • Godkjent utdanning som barnehagelærar
  • Ønskjeleg med vidareutdanning innan spesialpedagogikk og/eller kompetanse innan hørsel
  • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
  • Gode samarbeidsevner og datakunnskap

Om deg

Vi søkjer barnehagelærar med fagleg fokus og som er målbevisst, har humor og godt humør, er fleksibel, samarbeidsvillig, sjølvstendig, reflektert og løysingsorientert.

Vi tilbyr

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Pensjonsmedlemsskap i KLP. Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjing. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med barnehagelærarutdaning kan det blir aktuelt å tilsetje assistent/fagarbeidar i stillinga