Høgskulen på Vestlandet Hovedbilde

Førstekonsulent

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Avdeling for studieadministrasjon har ledig vikariat Høgskulen på Vestlandet Sogndal Fulltid
Høgskulen på Vestlandet Logo

Høgskulen på Vestlandet

Inndalsveien 28
5063 Bergen
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Einingsleiar Gunhild Raunsgard
55 58 76 28

Søknadsfrist

25. november 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

Ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for studieadministrasjon, Eining for eksamen, er det ledig 100% vikariat som førstekonsulent.
Stillinga er knytt til Avdeling for studieadministrasjon, Eining for eksamen som har ansvar for organisering og gjennomføring av eksamen på campus Sogndal. I tillegg kan det bli aktuelt med noko arbeid i høgskulen si fyrstelinje, Servicetorget. Eining for eksamen har 25 fast tilsette, der 4 tilsette er knytt til campus Sogndal.
Arbeidsstaden er campus Sogndal og vikariatet er ledig i perioden 01.01.2022 - 01.06.2022.

Arbeidsoppgåver

 • Eksamensførebuande arbeid og gjennomføring av eksamen, samt informasjons- og rettleiingsansvar knytt til eksamensrelevante spørsmål
 • Sakshandsaming (søknads- og klagehandsaming av enkeltvedtak)
 • Samarbeid med fakulteta sine faglege- og administrativt tilsette
 • Andre studieadministrative oppgåver

Kvalifikasjonskrav

 • Høgare utdanning frå universitet eller høgskule på minimum bachelornivå
 • Erfaring frå liknande arbeid i universitets- og høgskulesektoren vert vektlagt
 • Erfaring med sakshandsaming i offentleg sektor er ein fordel
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • God digital forståing og kompetanse


Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS)

Om deg

 • Fleksibel, sjølvstendig, og med gode samarbeidseigenskapar
 • Trivast med å jobbe i eit hektisk miljø
 • Serviceinnstilt
 • Løysingsorientert og systematisk

Vi tilbyr

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førstekonsulent er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1408 - førstekonsulent.
Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.
Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Einingsleiar Gunhild Raunsgard, tlf.: 55 58 76 28, e-post: gunhild.raunsgard@hvl.no
2) Avdelingsleiar Espen Fosse, tlf.: 52 70 26 16, e-post: espen.fosse@hvl.no

Høgskulen på Vestlandet Kulturbilde