Helse Førde Hovedbilde

Ambulansearbeidar Måløy

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Helse Førde Kinn Fulltid
Helse Førde Logo

Helse Førde

Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Hilde Rotihaug - Fung. områdeleiar ambulansetenesta
(+47) 415 30 511

Søknadsfrist

1. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Måløy ambulansestasjon søkjer etter personell til følgjande stilling:

 • 100% fast stilling som ambulansearbeidar
 • Oppstart: september 2022

Ambulansetenesta ligg organisert i avdeling for akuttmedisin i Kirurgisk klinikk. Tenesta har i dag 21 døgnambulansar, 7 dagambulansar i tillegg til ambulansebåtar langs kysten. Tenesta har omlag 200 tilsette fordelt over stasjonane i Helse Førde sitt nedslagsfelt.

Måløy ambulansestasjon har 17 årsverk og har 2 døgnbilar i tillegg til ein dagbil måndag til fredag. Ambulansearbeidarar frå Måløy roterar i vaktperiodar til ambulansestasjonen i Selje. Alle vaktskifte skjer ved stasjonen i Måløy. Tilsette jobbar dagvakter på dagbil og elles døgnvakter.

Søkjar må vere budd på organisatoriske endringar som fylgje av nye og endra oppgåver innan fagfeltet.

Arbeidsoppgåver

 • Beredskap for, og utføring av ambulanseoppdrag
 • Beredskapsretta arbeid, internt utviklingsarbeid og internundervisning
 • Delta på undervisning og sertifisering / utsjekk i tråd med tenesta sin kompetanseplan
 • Eigentrening og teamtrening
 • Kontroll og vedlikehald av beredskapsutstyr og ambulansar
 • Reinhald og klargjering av utstyr, uniformar og stasjon
 • Interne arbeidsoppgåver på stasjonen og elles i avdelinga
 • Utføre sitt arbeid i tråd med gjeldande lover, forskrifter, prosedyrer og internt reglement som gjeld for føretaket

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som ambulansearbeidar
 • Vidareutdanning med bachelor i paramedisin eller sjukepleie, ev. årsstudium som paramedic er ønskeleg
 • Førarkort kl. C1
 • Utrykkingskompetanse K160 og må gjennomføre vedlikehaldstrening for utrykkningsførar)
 • Tilfredstille medisinske krav til førarkort klasse D
 • Delta og bestå trinn 2 kompetanse i Helse Førde etter tenesta sin kompetanseplan
 • Grunnleggande IKT kunnskap
 • Stor arbeidskapasitet
 • God fysisk og psykisk helse. Søkjar må bestå fysisk test før tilsetting. Testen kan bli gjennomført i forkant eller i samband med intervju. Nærare informasjon om krava finn du på Helse Førde og ambulansetenesta si internettside.
 • Geografisk kjennskap til lokalområdet er fordelaktig
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Politiattest krevst før tilsetting i stillinga etter lov om Helsepersonell § 20a.

Om deg

 • Imøtekomande, høfleg, positiv og serviceinnstilt
 • Pasientorientert med respekt for den einskilde pasient
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, men og vere ein god teamarbeidar/teamleiar for m.a. kunne ta leiing og jobbe effektivt i akuttmedisinske situasjonar
 • Like å tidvis ha det hektisk og jobbe med høg aktivitet
 • Pliktoppfyllande
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

  Personlege eigenskapar vektleggast

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Triveleg arbeidsmiljø med høve til å påverke eigen arbeidsplass
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige