50% vikariat som helsefagarbeidar ved Haugetun Bukollektiv

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Deltid

Om stillinga


I Bremanger kommune - for tida ved Haugetun Bukollektiv i Open Omsorg Ytre - er det ledig vikariat 50 % stilling og med mulighet for at den kan bli fast. Vi søkjer fortrinnsvis etter helsefagarbeidar men andre med relevant arbeidserfaring innan feltet kan også søkje.

Haugetun Bukollektiv er eit eldrekollektiv i Bremanger, og er ei avdeling i Open omsorg Ytre. Her bur 8 bebuarar der dei har kvar sitt rom og nyttar fellesareala til felles måltid og sosialt samvær. I tillegg har dei tilsette tilsyn med 3 omsorgsboligar som ligg like ved.
Vi har 3 – delt turnus med arbeid kvar andre helg. Vi har kvilande nattevakter med avlønning 1:3 delar av nattevakta.

Arbeidsoppgåver

 • God pleie og omsorg til bebuarane
 • Praktiske gjeremål som reinhald og tilberede tørrmat til felles frukost og kvelds. Middag er bringa frå Bremanger Sjukeheim.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søkjer fortrinnsvis etter helsefagarbeidar eller andre med relevant arbeidserfaring innan feltet
 • Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg.
 • Gyldig politiattest av ny dato

Om deg

 • Engasjement og fagleg fokus
 • Bidra til å gjere kollegaene dine gode
 • Godt humør, fleksibilitet og løysningsfokus
 • Gode samarbeidsevne
 • Personleg egnaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer med godt humør og stå-på vilje
 • God pensjonsordning, og heildøgns forsikring
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

  Ring gjerne for en prat, så fortel vi meir!