Stryn kommune Hovedbilde

3 x 100% fast sjukepleiarstilling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stryn kommune Stryn Fulltid

Om stillinga

Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar i Eining for pleie- og omsorgstenester, område Stryn. Stillinga er for tida knytt til avd. Fiolen og er turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg.

Avdeling Fiolen er ei institusjonsavdeling med ca 25 årsverk. Godt fagmiljø.

Det er også ledig 2 stk sjukepleiarstillingar i vikarpool ved Stryn omsorgssenter. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg.

Stryn kommune Kulturbilde