100% vikariat for barne og ungdomsarbeidar ved Svelgen oppvekst, barnehagane

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Fulltid

Om stillinga

Svelgen oppvekst er eit oppvekstsenter med 2 barnehagar og ein barne- og ungdomsskule, og er den største driftseininga innan oppvekstsektoren i kommunen. Svelgen barnehage har 4 avdelingar med born i alderen 2 – 6 år. Langeneset barnehage har 2 avdelingar med born i alderen 1 – 3 år. Både barnehagane og skulen er i stadig utvikling medan vi held på den stødige og gode plattforma vi har bygd opp gjennom mange år. Barnehagane arbeider tett saman og har felles pedagogisk plattform. Vi har tilpassa og utvikla vår eigen metodikk i høve til PALS, og vi arbeider målretta i høve til språk og resultatleiing. Bremanger kommune arbeider og med satsinga ; «Inkluderande barnehage- og skulemiljø», og vi har valt INKLUDERANDE BARNEHAGAR som fokustema. Psykisk helse, mangfald og samarbeid med heimen er hovudtema i satsinga.

Vi har ledig inntil eit 100% vikariat for barne- og ungdomsarbeidar frå 01.08.22 - 31.07.23

Arbeidsoppgåver

 • Arbeide målretta i høve til barnehagen sitt pedagogiske arbeid og satsingsområder, i samarbeid med resten av personalet, foreldre og andre samarbeidspartnarar.
 • Bidra til kompetanseheving og nytenking i barnehagen.

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innan barne og ungdomsarbeid. Andre kan òg søke.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode norsk-kunnskapar

Om deg

 • Du er ein trygg, tydeleg og omsorgsfull vaksen, med god relasjonskompetanse
 • Du har eit genuint ønskje om å jobbe med barn, og har kunnskap om barn si utvikling
 • Du er raus og anerkjennande ovanfor barn og vaksne, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter
 • Du er sjølvstendig, har evne til å ta ansvar og motivere medarbeidarane dine
 • Du er fleksibel og løysingsorientert og trivast i ein aktiv kvardag
 • Du trivast med, og har helse til å vere ute i all slags ver heile året, og bruke uterommet i det pedagogiske arbeidet.

Vi tilbyr

 • Meiningsfylt arbeid og faglege utfordringar
 • Godt arbeidsmiljø – trivelege kollegaer
 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk