Gløder du for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Det offentlige Norge skal levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner i årene som kommer. Vi søker deg som gløder for å bidra til at offentlig sektor utvikler tjenester på tvers av sektorer og virksomheter, og som har bred forståelse for betydningen av innovasjon og digital transformasjon.

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for innovasjon og brukerretting. Arbeidssted er Leikanger eller Oslo.

Seksjonen jobber med kunnskapsutvikling og metodeutvikling innen fagområdene digital transformasjon og innovasjon. I tillegg forvalter vi strategisk viktige ordninger for å nå regjeringens mål om å lykkes med digitalisering, slik det er beskrevet i Regjeringens digitaliseringsstrategi. En annen viktig oppgave for oss er knyttet til innovasjon i offentlig sektor.

Vi har ansvar for blant annet disse ordningene/oppgavene:

  • Sammenhengende tjenester: bidra til utvikling av brukerrettede, helhetlige tjenester i offentlig sektor, innenfor de syv prioriterte livshendelsene. Se regjeringen og KS sin Digitaliseringsstrategi.
  • Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
  • Digitaliseringsrådets sekretariat.
  • StimuLab, Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Digitaliseringsdirektoratet

Søknadsfrist

onsdag 2. desember 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.