Sjukepleiar på natt, 70% vikariat

Vi har ledig eitt års vikariat i 70 % stilling som sjukepleiar på natt ved Gloppen omsorgssenter, med muleg forlenging.

Arbeidsoppgåver  

  • Sjukepleiefaglege oppgåver for pasientar  både ute i heimetenesta, Sandane, Breim og inne på omsorgssenteret. 
  • Utføre heilhetleg og personorientert pleie og omsorg på natt  til pasientane. 
  • Gje individuell tilpassa teneste til pasienten i samhandling med resten av tilsettgruppa. 
  • Ha fokus på fagleg utvikling og kommpetanse. 
  • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonar  

  • Norsk autorisasjon som sjukepleiar. 
  • Beherske norsk skriftleg og munnleg. 
  • Har god og generell IKT- kunnskap og kan tileigne deg fagsystem som blir brukt i kommunen. 
  • Førarkort klasse B.

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga her

Gloppen kommune

Søknadsfrist

onsdag 30. desember 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.