Helsefagarbeidar - Gotatoppen

Gotatoppen er omsorgsbustadar med bemanning heile døgnet med 3 avdelingar - Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen - med 8 brukarar på kvar avdeling.
Det blir lagt vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet i tenestene.

Vi har ledig ca 65 - 70 % fast stilling som helsefagarbeidar.

Arbeidsoppgåver  

Arbeidsoppgåvene består av personleg og praktisk hjelp, helsehjelp og miljøarbeid med tilpassa aktivitetar i forhold til demensomsorg/alderspsykiatri, primærkontaktansvar og samarbeid med pårørande. 

Kvalifikasjonar  

Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjent utdanning som helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar, med gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg. Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/alderspsykiatri. 

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga

Gloppen kommune

Søknadsfrist

lørdag 31. oktober 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.