Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til Nasjonalt ressurssenter for deling av data

Er du opptatt av koblingen mellom digitalisering og regelverk? Da vil vi gjerne høre fra deg!   

Vi i det offentlige har som mål å bli flinkere til å dele data, slik at innbyggerne ikke må oppgi samme informasjon flere ganger. Deling av data vil bidra til utvikling av gode, sammenhengende digitale tjenester, men det handler om mer enn teknologi! Både deling og bruk av data krever innsikt i juridiske, semantiske og organisatoriske prosesser. Derfor etablerer Digitaliseringsdirektoratet nå et nasjonalt ressurssenter for deling av data, og vi trenger flere flinke folk med på laget!
Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal ha spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi og forretnings- og forvaltningsprosesser. Viktige oppgaver blir å skape økt oppmerksomhet og kunnskap om regelverkets betydning for deling av data, og å danne en felles forståelse for dataenes rolle i forvaltnings- og tjenesteutviklingen.  
Ressurssenteret skal være en kompetansebank og et læringsmiljø for offentlig sektor. Senteret skal jobbe tett med eksterne aktører, for eksempel juridiske miljøer i andre offentlige virksomheter, privat sektor og akademia. 
Stillingen er fast, med kontorsted på Leikanger, i Sogndal kommune.Kontorsted på en av våre andre lokasjoner, Oslo eller Brønnøysund, kan også vurderes.

Digitaliseringsdirektoratet

Søknadsfrist

torsdag 20. august 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.