Vernepleiar

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelp/psykiatri og teneste for psykisk utviklingshemma) i Høyanger er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum. Arbeidsområdet innan PU –tenesta er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim.

Vi har ledig 100% fast stilling frå snarast ved teneste for psykisk utviklingshemma. Arbeidstid er hovudsakleg på dagtid men ein må pårekne noko arbeid på ettermiddag/helg. 


 
Arbeidsoppgåver:

  • planlegging av tenestetilbod til den einskilde brukar 
  • rettleiing til anna personale innan PU-tenesta 
  • følgje opp brukarar av tenestetilbodet i dagleglivet 
  • koordinering og sakshandsaming for PU-tenesta i kommunen

 
Vi ynskjer søkjarar som:

  • fortrinnsvis har utdanning som vernepleiar evt. anna relevant høgskuleutdanning
  • har førarkort kl B
  • kan arbeide sjølvstendig og målretta
  • kan vere fleksibel og samarbeidsvillig
  • har grunnleggjande datakunnskap og har god muntleg/skriftleg kunnskap i norsk

 
Den som vert tilsett må legge fram tilfredsstillande politiattest. Løn etter gjeldande tariff og gode pensjons og foriskringsordningar.

Høyanger kommune

Søknadsfrist

søndag 9. august 2020

Kontaktpersonar

Stine Tufte (tom veke 29)

Oddveig Eide (frå veke 30)

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.