Sakshandsamar barnevern

Barneverntenesta i Gloppen har fire fagstillingar, inkl. barnevernsleiar. Tenesta driftar og eit interkommunalt team knytt til heimebaserte tiltak med to fagstillingar, og har eit samarbeid med Stad og Stryn på akuttberedskap.

Vi har ledig 100 % fast stilling som sakshandsamar med verknad frå 1. september 2020.

Arbeidsoppgåver  

  • Sakshandsaming etter lov om barneverntenester, frå undersøking til planlegging, iverksetjing og oppfølging av vedtak/tiltak. 
  • Samarbeid med barn og familiar. 
  • Samarbeid med andre hjelpeinstansar.

Kvalifikasjonar  

  • Relevant høgskule-/universitetsutdanning, gjerne med vidareutdanningar. 
  • Ynskjeleg med erfaring frå arbeid i barnevernet. 
  • Førarkort klasse B.

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga 

Gloppen kommune

Søknadsfrist

torsdag 4. juni 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.