Digitaliseringsdirektoratet søkjer trainee innan ikt

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringas fremste verktøy for raskare og samordna digitalisering av offentleg sektor. Vi har eit spesielt ansvar for utvikling, drift og oppfølging av nasjonale felleskomponentar og funksjonar, som mellom anna ID-porten og MinID, og koordinering og utvikling av interne og eksterne IT-system i dei andre fagavdelingane i direktoratet. Døme er nettsider som Digdir.no og Anskaffelser.no. Direktoratet er også tilsyn for universell utforming av ikt.

Digitaliseringsdirektoratet si avdeling i Leikanger har ansvar for forvalting og utvikling av dei nasjonale felleskomponentane.

I direktoratet er det eit stort utviklingsmiljø og utviklarane har eit stort spenn i arbeidsoppgåver, noko som gir gode mulegheiter for personleg utvikling. Vi legg vekt på smidig arbeidsmetodikk og effektive og hurtige leveransar. Vårt utviklingsmiljø har stor fagleg tyngde og spisskompetanse innen våre fagområde både nasjonalt og på europeisk nivå. Vi likar å vere best.

Våre tilsette er nysgjerrige og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar.

I tillegg til spennande faglege utfordringar kombinerer vi fleksibelarbeidstid med fantastiske mogelegheiter for kortreiste friluftseventyr i kvardagen. Sogn er kjent for sin gode laussnø og fantastiske sykkelstiar, og tilbyr eit inkluderande og kompetent friluftsmiljø. Med eit
ungdommeleg studentmiljø og mange spennande fritidstilbod er Sogn ein  attraktiv stad å bu.


Di rolle som trainee

Du vil bli kjent med og bidra til utvikling av løysingar som blir  brukt av heile landets befolkning, løysingar som vårt samfunn er avhengig av. Di rolle i eit av våre team vil bli definert ut frå dine
kunnskaper, interesserer og våre pågåande prosjekt.

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2020 til august 2021.


Dine kvalifikasjonar

 • Det er viktig at du:
 • er nysgjerrig og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar
 • har kunnskap om systemutvikling i Java, gjerne Spring-rammeverket
 • har kunnskap om løysingsarkitektur
 • kjenner til smidige utviklingsprosessar
 • kan jobbe sjølvstendig og i team
 • kan presentere teknologi og løysingar i forsamlingar, også til andre enn teknologar
  er engasjert, strukturert, analytisk og løysingsorientert


Vi kan tilby deg

 • løn i lønnsspennet kr 449 400 - kr 472 300 etter kvalifikasjonar
 • gode forsikrings- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar
 • eit godt sosialt miljø med dedikterte kollegaar, treningsrom og høve til trening i arbeidstida
 • spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling


Som Framtidsfylket Trainee får du

 • ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • fagleg og personleg utvikling
 • innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til 
 • fire traineesamlingar og ein utanlandstur


Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee

 • minimum bachelor eller mastergrad
  maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
  norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registere deg her.


Møt ein av våre tilsette!

Digitaliseringsdirektoratet vart etablert 1. januar 2020 etter ei samanslåing av delar av Difi, Altinn og informasjonsforvaltingsmiljøet i Brønnøysundregistera. Møt ein av våre tilsette:

Sture Dingsøyr om jobben og musikken from Digitaliseringsdirektoratet on Vimeo.

Digitaliseringsdirektoratet

Søknadsfrist

søndag 1. mars 2020

Søk stilling

Kontaktpersonar

Jørn Stenehjem

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.