Opplærings- og implementeringsansvarleg

Vi søkjer etter opplærings- og implementeringsansvarleg som saman med leiargruppa skal byggje opp Norse Feedback til å verte ein leiande leverandør av kartleggings- og analyseverktøy til både spesialist- og primærhelsetenesta.

Stillinga omfattar opplæring både on-site og via kommunikasjonskanalar, produksjon og publisering av opplæringsateriale, implementering, strategiutvikling, samt oppfølging og utvikling av både nye og etablerte kundar.

Stillinga rapporterar direkte til leiargruppa. Det er mogleg å dele stillinga, samt diskutere stillingsprosenten for den rette søkjaren.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Opplæring til alle nye og eksisterande kundar, on site og elektronisk
 • Sikre gode implementeringsprosessar
 • Produsere, publisere og formidle opplæringsmateriale.
 • Byggje langvarige og sterke kunderelasjonar. Sikre oppfølging og vekst for eksisterande kundar
 • Bidra til å identifisere og utvikle prosjekt
 • Sørge for at opplærings- og implementeringsprosessar vert gjennomførde med ein bevisst strategi og høg kvalitet
 • Skape sterke og positive relasjonar til Norse Feedback sitt team. Bistå med opplæring og støtte.
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Skape gode kundeopplevingar med ansvar for å etterleve Norse Feedback sin høge standard for leveranse og oppfølging
 • Ein del reising må påreknast

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring frå opplæring og/eller implementering
 • Implementeringskunnskap, samt god IT-kompetanse
 • Utvida kjennskap til helsesektoren. Erfaring frå opplæring og implementering innan spesialist- eller primærhelsetenesta vil vere ein stor fordel.

Personlege eigenskaper:

 • Systematisk, strukturert og gode analytiske eigenskapar
 • Engasjert, målretta og oppteken av å skape gode resultat
 • Evne til å byggje og vedlikehalde relasjonar
 • Utadvendt, kontaktskapande og samarbeidsinnstilt
 • Svært god skriftleg og muntleg framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

Ein spanande moglegheit til å byggje opp Norse Feedback si salsavdeling og satsing innan primær- og spesialisthelsetenesta, samt styrke Norse Feedback sin eksisterande posisjon i helsemarknaden. Norse Feedback er i sterk vekst, og med gode karrieremoglegheiter.
I tillegg til:

Konkurransedyktig lønn
Fleksibel arbeidstid
Bonusordning
Nye kontor i kontorfellesskapet Peak SunnfjordNorse Feedback

Søknadsfrist

onsdag 20. november 2019

Søk stilling

Kontaktpersonar

Joachim Vie

Hege Hopland-Nechita

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.