Salssjef

Vi søkjer ein ambisiøs og engasjert salssjef som skal vere med og byggje opp ei ny salsavdeling i Norse Feedback, for å møte den aukande etterspurnaden.

Salssjefen skal saman med leiargruppa byggje opp Norse Feedback til å verte ein leiande leverandør av kartleggings- og analyseverktøy til både spesialist- og primærhelsetenesta. Stillinga omfattar oppsøkande sal til nye kundar, relasjonsbygging, anbodsbesvaringar, kontraktsforhandlingar samt oppfølging og utvikling av etablerte kundar.

Stillinga rapporterar direkte til dagleg leiar/leiargruppa.

Arbeidsoppgåver:

 • Oppsøkande sal
 • Saman med leiargruppa, setje årlege mål for sal
 • Byggje langvarige og sterke kunderelasjonar. Sikre oppfølging og vekst for eksisterande kundar
 • Budsjettansvar
 • Personalansvar
 • Direkte kontakt med leverandørar
 • Bidra til å identifisere og utvikle prosjekt samt sikre kontraktar med nye kundar
 • Sørge for at salsprosessar vert gjennomførde med ein bevisst strategi og høg kvalitet
 • Planlegging og gjennomføring av marknadsaktivitetar som kongressar, salsdemonstrasjonar, kurs/opplæring og utarbeiding av marknadsmateriell
 • Skape sterke og positive relasjonar til Norse Feedback sitt team. Bistå med opplæring og salgsstøtte, involvere og motivere til å arbeide aktivt med sal av selskapet sine produkt
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Skape gode kundeopplevingar med ansvar for å etterleve Norse Feedback sin høge standard for leveranse og oppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring frå sal
 • Grunnleggjande økonomisk kunnskap og god IT-kompetanse
 • Utvida kjennskap til helsesektoren, erfaring frå sal innan helse/offentlege eller utdanning innan psykiatri/medisin vil vere ein stor fordel.

Personlege eigenskaper:

 • Systematisk, strukturert og gode analytiske eigenskapar
 • Engasjert, målretta og oppteken av å skape resultat
 • Evne til å byggje og vedlikehalde relasjonar
 • Utadvendt, kontaktskapande og samarbeidsinnstilt
 • Svært god skriftleg og muntleg framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

Ein spanande moglegheit til å byggje opp Norse Feedback si salsavdeling og satsing innan primær- og spesialisthelsetenesta, samt styrke Norse Feedback sin eksisterande posisjon i helsemarknaden. Norse Feedback er i sterk vekst, og med gode karrieremoglegheiter.

I tillegg til:

Konkurransedyktig lønn
Fleksibel arbeidstid
Bonusordning
Nye kontor i kontorfellesskapet Peak Sunnfjord

Norse Feedback

Søknadsfrist

onsdag 20. november 2019

Søk stilling

Kontaktpersonar

Joachim Vie

Hege Hopland-Nechita

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.