Vernepleiar med fagansvar

Hyllestad kommune har ledig 100 % stilling som vernepleiar i omsorgstenestene, p.t. i miljøtenesta.  Til stillinga ligg fagansvar og koordinering av miljøtenesta, det er sett av 20 % til administrasjon, resten av stillinga er knytt til brukarane med vanleg 3-delt turnus.

Arbeidsoppgåver
Sikre at brukarane oppnår best mogleg funksjonsevne, meistring og sosial deltaking
Utøve praktisk bistand og omsorg til brukarane, samt oppmuntre til eigeninnsats
Ansvar for at brukarane får pleieplanar og at desse vert oppdatert og oppfulgt
Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar
Norsk autorisasjon som vernepleiar
Gjerne relevant erfaring
Gode norskkunnskapar
Førarkort for personbil
Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar
Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
Ansvarsbevisst og oppteken av relasjonar og samarbeid
Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr
Spennande arbeidsoppgåver
Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Hjelp til å finne bustad

Velkomen som søkjar!

Hyllestad kommune

Søknadsfrist

søndag 1. september 2019

Kontaktpersonar

Målfrid Sognnes

Elin Garnes Solås

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.