Sakshandsamarar/kontaktpersonar til Sogn barnevern, Sogndal kommune

Sogn barnevern er ein interkommunal barnevernsteneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Sogn barnevern har i dag om lag 15 årsverk som arbeidar for å sikre gode tenester til barn/unge og til barnet sitt beste. Busetjing av einslege mindreårige flyktningar ligg og til Sogn barnevern som eiga avdeling med eigne tilsette.

Grunna permisjonar har Sogn barnevern ledig 2 x 100% vikariat som sakshandsamar, også kalla kontaktperson. Vikariata er ledig frå snarast og i ca. 1 år. Det er høve for forlenging.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida: www.sogndal.kommune.no eller via vår facebookside.

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 25. august 2019

Kontaktpersonar

Teamleiar Ingelin Sæbø

Tenesteleiar Hadle Blikra

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.