Ledige stillingar for sjukepleiar, eining for pleie- og omsorgstenester i område Stryn

Eining for pleie- og omsorgstenester område Stryn, har ledig fleire sjukepleiarstillingar. Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap.


Det er ledig følgjande stillingar:

  • 100% fast stilling avdeling Kvisten, bufellesskap. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg
  • 75% vikariat i perioden 01.09.19 - 31.07.19 avdeling Lyngen, institusjon. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg
  • 100% vikariat i perioden 01.09.19 - 09.02.20, heimesjukepleien. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg
  • 80% vikariat i perioden 01.09.19 - 06.02.20 avdeling Symra, bufellesskap. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg

Stryn kommune

Søknadsfrist

torsdag 22. august 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.