Miljøterapeut

Miljøarbeidartenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet  yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet bistår menneske som har behov for teneste i eigne bustadar i kommunen. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0-18 år.

I Myklebusttunet har vi ledig stilling som miljøterapeut med vidareutdanning i psykisk helsearbeid, mellom 75 - 100% stilling i medleverturnus, med arbeid kvar 4. helg.

Sjå fullstendig utlysing

Gloppen kommune

Søknadsfrist

søndag 25. august 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.