Musikkterapeut i bu- og miljøtenesta

100% fast stillling som musikkterapeut i bu og miljøtenesta. Ønskjer du å vere med å vidareutvikle musikkteraperapeuttilbodet i omsorgstenesta, så har vi no ledig 100% stilling, i tillegg til ressursen vi allereie har.

Arbeidsoppgåver

  • Meiningsfulle og målretta musikkaktivitetar både individuelt og for grupper
  • Skriftlege gjeremål og metodar i arbeidet
  • Rettleie medarbeidarar i høve til musikkaktivitetar
  • Fagansvar kultur og helse /miljøbehandling

Krav til kompetanse

  • Formelt godkjent musikkterapiutdanning (gamal eller ny ordning). Utdanning/kompetanse innan ulik terapeutisk/pedagogisk verksemd og/eller ulike kunstfag, kan telje ved ellers like kvalifikasjonar.
  • IT kunnskapar
  • Erfaring frå liknande arbeid

Personlege eigenskapar

  • Personlege eigenskapar som kreativitet og løysingsorientering vert tillagt stor vekt

Ved tilsetting må det leggast fram politiattest.

Flora kommune

Søknadsfrist

mandag 19. august 2019

Kontaktpersonar

Linda Lundebrekke

Jorunn Bakke Nydal

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.