Kulturskolelærer

Kulturskolelærer søkes til Vågsøy kulturskule / Kinn kulturskule - avdeling Måløy

Fra 01.08.2019 har vi ledig

40% vikariat som pianolærer i høstsemesteret 2019.

Om skolen

Fra 01.jan. 2020 slår Vågsøy og Flora seg sammen til Kinn kommune.

Fra høsten vil vi likevel starte med kalle oss Kinn kulturskole – avdeling Måløy.  Per i dag består Vågsøy kulturskole av ca. 170 elevplasser fordelt på 3,2 årsverk. Kulturskolen legger kulturskolerådets rammeplan til grunn for undervisningen. Denne er vedtatt av kommunestyret i fjor. Fremover skal vi skape lokale læreplaner i hver fagdisiplin, og vi søker bevisste, erfarne og motiverte lærere for jobben.

Arbeidsoppgaver

Lage planer og undervisningsopplegg, gjennomføre undervisning og dokumentere elevens deltagelse og utvikling.

Utvikle spilleteknikk, sunn kritisk sans, stimulere kreativitet, grundighet og tålmodig øving.

Gi eleven grunnleggende teori, variert erfaring med ulike uttrykk og ta elevene med i skapende prosesser fra ide til ferdig resultat.

Stimulere og tilrettelegge for elevenes fremføringer på arrangement.

Gjennomføre foreldresamtaler og ha gode rutiner for kommunikasjon med hjemmet.

Delta i gjennomføring av skolen arrangement og koordinere elevers deltagelse.

Kvalifikasjoner

Høyere musikkfaglig utdanning, men dokumenterte utøvende ferdigheter og teoretisk kunnskap kan kompensere for manglende utdanning.

Praktisk pedagogisk utdanning. Dokumentert fagdidaktisk/pedagogisk kunnskap og undervisningserfaring med barn kan kompenser for manglende utdanning.

Gode dataferdigheter og ønskelig erfaring med kulturskolens fagsystem; SpeedAdmin

Ønskelig med kjennskap til kulturskolenes rammeplan.

Ønskelig med variert arbeidserfaring, gjerne terapeutisk eller pedagogisk arbeid med barn med ekstra utfordringer.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Førerkort personbil

Personlige Egenskaper

Glad i mennesker med god evne til å virkelig se og kommunisere med barn

Glad i pedagogikken og i å lage spennende undervisning

Glad i sin fagdisiplin og liker å leke, skape og uttrykke seg

Tydelig kommunikasjon, god orden og sosial adferd

Kunne både samarbeide og jobbe selvstendig

Fleksibel, initiativrik, løsningsorientert og lojal mot skolens retningslinjer og verdier

Språk

Norsk

Vi tilbyr

Undervisning på nytt skolebygg i sambruk med Vågsøy ungdomsskole

Gode muligheter til å forme og prege innholdet i undervisningen

Lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale.

Gode pensjons- og velferdsordninger

Andre opplysninger

Noe reisevirksomhet må påregnes ifm. skolearrangement.

Noe musikkundervisning kan bli lagt til nærliggende barneskoler med ukentlig kjøring.

Kunstundervisningen har arbeidssted i Måløy på kulturskolen.

·         Har du andre fagdisipliner enn det vi søker etter, er vi alltid på jakt etter tilkallingsvikarer. Ta kontakt med rektor.

Aktuelle søkere blir kalla inn til intervju. Det er ønskelig at referanse blir oppgitt.

Den som blir ansatt må legge frem politiattest av ny dato.

Vi gjør oppmerksom på at etter offentligloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlig selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlista.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med rektor Hildegunn Vederhus  tlf. 977 13 315

Alle søkere til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Søknadsfrist: 04.08.2019

Vågsøy kommune

Søknadsfrist

søndag 4. august 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.