Fagarbeidar veg

Ved eining for drift og vedlikehald har vi frå 01.09.19 ledig 100 % stillings som fagarbeidar veg.  Oppmøtestad: Vadheim. Den som vert tilsett må pårekne arbeid på veganlegg i heile kommunen.   

Arbeidsoppgåver: 
 • drift og vedlikehald veganlegg i kommunen 
 • tilsyn, registrering og rapportering etter faste rutinar med alle kommunale vegar med tilhøyrande tekniske anlegg  kaiar, rekkverk, skilt, bruer m.m. 
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kontroll av utført anlegg.
 • koordinere arbeid på veganlegg med innleigde og eigne kommunalt mannskap
 • delta i anna arbeid ved utestasjon og 
 • delta i vaktordning for snøbrøyting og vintervedlikehald ved behov. 
Vi ynskjer søkjarar med: 
 • fagbrev innan anleggsarbeidarfaget eventuelt anna relevant fagutdanning.
 • maskinførarbevis/førarkort for div. køyretøy; lastebil, hjullastar, gravemaskin
 • relevant erfaring /kompetanse for arbeid på og langs vegar
 • kjennskap til data
 • kunne arbeide sjølvstendig og målretta 
 • evne til fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner 

Løn etter gjeldande tariff og kvalifikasjonar. 

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no


Høyanger kommune

Søknadsfrist

tirsdag 25. juni 2019

Kontaktpersonar

Asle Værøy

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.