Lærar - vikariat

Høyanger kommune har ledig lærarstilling i 100 % frå 01.08.19 – 31.07.20 ved Bjordal skule – vikariat. Stillinga skal dekke alle fag i grunnskulen. Bjordal skule er ein firedelt 1-10 skule.

I tillegg kan det bli behov for nokre prosentar ved dei andre skulane i kommunen i same periode, opptil ei full stilling tilsaman (vikariat). 

Formelle krav:

- Det blir kravd godkjend lærarutdanning for tilsetting i grunnskulen. 

 Vi legg vekt på:
- Positivitet
- Fagleg engasjement
- Fleksibilitet
- Gode samarbeidsevner

Høyanger kommune kan tilby:
- Høve til kompetanseutvikling 
- Mentorordning

Intervju før tilsetting. 

Det er krav om politiattest før tilsetting. 

Løn etter gjeldande tariffavtale. 

For fleire opplysningar kan søkjarar kontakte kommunalsjef oppvekst  Stig Engen på tlf 99219366. 

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no.

Merk søknad med sak 19/387 


SØKNADSFRIST: 17.06.19


Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova.

Høyanger kommune

Søknadsfrist

mandag 17. juni 2019

Kontaktpersonar

Stig Engen

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.