SPESIALIST FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Stillinga passer for deg som er interessert i å arbeide med eit ressursorientert fokus innan rehabilitering. Senteret nyttar tilpassa fysisk aktivitet, kognitiv terapi, rettleiing og undervisning som tilnærming i behandlinga.Arbeidet føregår i stor grad i tverrfaglege team saman med andre faggrupper.

Arbeidsoppgåver
- Tverrfaglege pasientkonsultasjonar
- Fysikalsk medisinske undersøkingar, inkludert testing
- Motivasjon- og endringssamtalar
- Undervisning av pasientar, LiS-lege og andre tilsette
- Rettleiing av tverrfagleg team

Kvalifikasjonar
- Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
- Erfaring frå og interesse for tverrfagleg rehabilitering
- Kompetanse innan kognitiv/metakognitiv terapi og/eller motiverande intervju
- Erfaring med /interesse for forsking

Personlege eigenskaper
- Det vert lagt vekt på gode samarbeidsevne og evne til å arbeide tverrfagleg
- Den som vert tilsett må beherske norsk munnleg og skriftleg
- Personlege eigenskaper vert vektlagt
- Det er krav om plettfri vandel, jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr
- Spanande utfordringar i eit tverrfagleg miljø
- Fast internundervisning i samarbeid med fysikalsk medisinske avdelingar på sjukehus
- Gode moglegheiter for fagleg utvikling og deltaking i forskingsaktivitet
- Gode pensjons – og forsikringsordningar
- Gode velferdsordningar
- Hjelp med bustad
- Løn etter avtale
- Inga vaktordning

Oppstart:  01.01.2020

Søknad merkast:   Legespesialist


Kontaktperson: Inger Johanne Osland, Adm.dir.
Telefon: 577 37 103/ 414 48 295


Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast til: ledigstilling@rkhr.noRøde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Søknadsfrist

torsdag 1. august 2019

Kontaktpersonar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.