Fleire sjukepleiarstillingar!

Furuhaugane Omsorgssenter

 • 3 x 100 % fast sjukepleiarar stilling til flexiteam

Vi er på jakt etter deg som synast det er spennande å jobbe på ulike arbeidsplassar. Flora kommune skal rekruttere tre nye sjukepleiarar i 100% faste stillingar til flexiteam der målet er å betre kontinuiteten og den faglege kompetansen ved korttidsfråvær og redusere vikar innleige. Mot at ein må belage seg på å jobbe på tvers av avdelingane vil ein motta ein kompensasjon på kr. 20.000 i året.

Ein vil ha fast forutsigbar turnus, men det vil variere frå vakt til vakt på kva avdeling du skal jobbe. Furuhaugane har to avdelingar, ei langtids- og ei korttidsavdeling. To sjukepleiarar vert tilsett på langtidsavdeling avd. B og ein på korttidseining avd. C. Som sjukepleiar blir du tilsett i eit spennande team og får god opplæring og oppfølging som ny tilsett. 

Vi søkjer deg som:

 • er fleksibel og løysingsorientert
 • likar nye og varierande arbeidsoppgåver
 • trivast i ulike arbeidsmiljø
 • har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • eit spennande og lærerikt fagmiljø
 • kreativt og godt arbeidsmiljø
 • gode lønnsvilkår grunna kompensasjon
 • internundervisning og etisk refleksjonsgruppe
 • årsturnus
 • fagforum for høgskuleutdanna

Flora Omsorgssenter

2 x 100 % fast sjukepleiar/ vernepleiarstilling frå snarast

Vi søkjer sykepleiar og vernepleiar til vår skjerma avdeling for demente. Avdelinga har 20 pasientar fordelt på 2 grupper. Tenesta er opptatt av miljøbehandling og har tilsett både musikkpedagog og musikkterapeut som jobbar tett ilag med personale i avdeling for å gje pasientane gode stunder. Avdelinga har eigen sansehage som brukerane kan nytte når dei ynskjer det. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Janne Berstad mobil 41 53 49 24.

Kvalifikasjonar:

 • Sykepleiar eller vernepleiar. Gjerne med vidareutdanning eller interesse for geriatri, demens eller psykiatri
 • Evne til å jobbe målretta etter miljøterapautiske tiltak
 • Fokus på tillitskapande arbeid

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer målretta og strukturert miljøterapeut
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • "Stå på vilje" og personleg eignaheit vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Glad, modig og raus

Heimeteneste Krokane

 • 100% fast sjukepleiarstilling med meiransvar funksjon. 2 eller 3 delt turnus frå 17.06.2019 
 • 100% fast sjukepleiarstilling. 2 delt eller 3 delt turnus frå 17.06.2019 

For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Evy Renate Bjørnseth mob. 415 34 918.

Felles for stillingane

Sjukepleiarstudentar som blir ferdigutdanna i 2019/2020 kan også søkje. Ved tilsetting må alle legge fram politiattest.

Flora kommune

Søknadsfrist

mandag 27. mai 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.