Sosialpedagogisk rådgjevar ved Nordfjordeid skule

Born og unge i Eid skal få nytte og utvikle evnene sine i ein trygg oppvekst med rom for alle. Born og unge i Eid skal bli sjølvstendige menneske med god fysisk og psykisk helse. Eid kommune skal hjelpe born og unge å meistre viktige utviklingsoppgåver, både fysisk, sosialt og kognitivt.

Nordfjordeid skule ligg i sentrum av Nordfjordeid. Elevane kjem frå sentrum og frå bygdene Lote, Hennebygda, Hundeide, Sørland og Torheim. Skulen har om lag 340 elevar i 1.-7. klasse, 14 klasser og 50 tilsette. Skulen har også SFO-tilbod.
Nordfjordeid skule har no ledig ei 100% fast stilling som sosialpedagogisk rådgjevar frå 01.08.2019.

For meir informasjon, sjå ekstern lenkje i denne annonsen.

Eid kommune

Søknadsfrist

mandag 29. april 2019

Kontaktpersonar

Anne-Grete Eikås

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.