Senior Prosjektleiar

Vestavind Energi AS er heileigd av fornybarprodusenten SFE Produksjon AS, som er ein del av energikonsernet Sogn og Fjordane Energi (SFE) med 250 tilsette. Vestavind Energi er del av ei større energikonsern på Vestlandet, i eit av Norges fremste fornybarområder, med vindkraft som eit sentralt satsingsområde.
Vestavind Energi har lang erfaring innan vindkraft, der vi har hatt heile Vestlandet som grunnlag for vår aktivitet. Vår oppgåve er å bringe fram og levere gode prosjekt til eigar og lokalsamfunna. Vi jobbar målretta for å styrke kompetansen innan både bygging og drifting av vindkraftanlegg, og er allereie engasjert i fleire utbyggingsprosjekt.


Som ein erfaren prosjektleiar vil du stå for anbods- og kontraktprosessar, samt tverrfagleg oppfølging av leverandørar under bygging, m.a. når detgjeld HMS, teknisk, kontrakter og avtaler, framdrift og kostnadskontroll.

Du har relevant høgare teknisk utdanning og erfaring frå større utbyggingsprosjekt.

Du vere ein del av ei større energikonsern på Vestlandet, i eit av Norges fremste fornybarområder, med vindkraft som eit sentralt satsingsområde. Ei spennande utvikling i eit større fornybar- og fagmiljø som vi håpar du vil ta del i.

Vestavind Energi har lang erfaring innan vindkraft, der vi har hatt heile Vestlandet som grunnlag for vår aktivitet. Vi jobbar målretta for å styrke kompetansen innan både bygging og drifting av vindkraftanlegg, og er allereie engasjert i fleire utbyggingsprosjekt. 

Vi har eit godt arbeidsmiljø, gode pensjons- og forsikringsordningar og konkurransedyktig løn.

Og ikkje minst vil du vere midt i Nordfjord - ein unik region for deg som prioriterer familie, kultur og friluft, i tillegg til ein utviklande og framtidsretta jobb.


Sogn og Fjordane Energi

Søknadsfrist

torsdag 25. april 2019

Kontaktpersonar

Stig Svalheim

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.