Sjukepleiar/helsefagarbeidarar

3 x 100% faste stillingar ledig frå august 2019:

1 stilling som sjukepleiar


2 stillingar som helsefagarbeidar


Stillingane er i sjukeheim og inneber arbeid i langvaktturnus med 12,5-13-timars vakter der ein arbeider 14 vakter på 7 veker.  Arbeidstid er kl 07:30 – 20:30 med arbeid 3.kvar helg. (½ time kortare dersom 12,5 timars vakter).

Oppgåver i stillinga er hovudsakeleg arbeid med brukar i form av  ein-til-ein kontakt, samt arbeid med bebuarar som bur i sjukeheim.

Kvalifikasjonar:

  • •Sjukepleiar/ helsefagarbeidar utdanning. Erfaring frå arbeid med brukarar frå skjerma  eining er ein føremon.
  • evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig og har godt humør
  • beherske norsk skriftleg og munnleg

Med bakgrunn i kjønssamansetning i personalgruppa oppfordrar vi menn til å søkje stillingane.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Kontaktperson: Institusjonsleiar Oddny Marie Sørestrand  mobil: 992 19 361

Søknad via vårt søknadssenter – merk sak 19/248


Høyanger kommune

Søknadsfrist

tirsdag 2. april 2019

Kontaktpersonar

Oddny Sørestrand

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.