Sommarjobbar 2019 på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Haugland er kjent for å vere ein kjekk stad å tilbringe sommaren, og vi ser no etter ferievikarar for sommaren 2019 (veke 26 til og med veke 33).

Er du glad i natur, likar å vere aktiv og trivast med  høgt tempo i ein inspirerande arbeidskvardag, kan dette vere noko for deg.


Til helseavdelinga treng senteret ferievikarar påfølgjande faggrupper:
Lege
Sjukepleie/ helsefagarbeid
Fysioterapi
Idrettspedagogikk
Ergoterapi
Sosionom/attføring
Ernæring

Det er aktuelt å tilsette studentar/ studentar med midlertidig lisens. Erfaring frå/ interesse for rehabilitering er ein fordel.

Kontor- og driftsavdeling :
Inntakskontoret
Resepsjon
Reinhald
Kjøkken
Teknisk avdeling

Søknadsfrist 22.februar 2019

Periode:  Veke 26 – 33
Søknad merkast:  Sommarjobb
Kontaktperson: Thor Grane, personalleiarTelefon: 577 37 107
Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast til: ledigstilling@rkhr.no


Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Søknadsfrist

fredag 22. februar 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.