Avdelingsleiar rør

Til å vere med på vår utvikling vidare ser vi etter leiar for vår avdeling for rør i Hyen. Avdelinga består i dag av fire tilsette, i tillegg til innleigd personell. Vi har eit godt arbeidsmiljø med fokus på tverrfagleg samarbeid og utvikling. Til vårt team treng vi deg som likar ei utfordring, er opptatt av fagleg utvikling med eit framtidsretta blikk.


Oppgåver for avdelingsleiar

- Planlegge arbeidet på avdelinga og sørge for gjennomføring av tildelte aktivitetar

  (kvalitet/tidsfrist/timeforbruk/tilrettelegge for arbeid – materialer og bemanning)

- Sikre at arbeid blir utført i samsvar med etablerte selskapskrav   

  (HMS/Produksjonsprosedyrer)

- Sikre prosjektleveransane (kvalitet/tidsforbruk)

- Resultat- og budsjettansvar

- Personalansvar for medarbeidarar tilknytta avdelinga

- Forbedring og effektivisering, utarbeiding og oppdatering av rutinar

- Andre oppgåver som er relevant for fagområdet


Kvalifikasjonar

- Relevant erfaring frå tilsvarende virksomhet/maritim bransje.

- Leiarerfaring

- Evne til å samarbeide godt og kommunisere presist både mot produksjon og kunde i en

  hektisk kvardag er sentralt.

- Ha evne til å sette seg inn i Lover, forskrifter og standarder

- Relevant utdanning, fortrinnsvis teknisk fagskole/Bachelorgrad. Erfaring kan kompensere for

  manglande formell utdanning.


Norsk skriftleg og munnleg - flytande

Engelsk skriftleg og munnleg - god


Personlege eigenskapar

- Sjølvgåande, initiativrik og vilje til å ta tak i oppgåver raskt

- Systematisk

- Gode formidlingsevner

- Stor gjennomføringsevne

- Løysingsorientert

Brødrene Aa AS

Søknadsfrist

mandag 7. januar 2019

Kontaktpersonar

Synne Oppheim

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.