Marknads- og kommunikasjonsmedarbeidar

Vi søkjer ein engasjert og kreativ kommunikasjonsmedarbeidar til vikariat.

Framtidsfylket er Sogn og Fjordane si eiga merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag nettportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Selskapet jobbar på eit overordna nivå med marknadsføring av Sogn og Fjordane som eit attraktivt bu- og arbeidsområde.

Framtidsfylket er ein liten organisasjon med store ambisjonar, høg aktivitet og ein variert arbeidskvardag. Vi leverer også tenester til Sogn og Fjordane Næringsråd. No skal ein av våre kollegaer ut i foreldrepermisjon, og vi ser difor etter deg som har moglegheit til å tre inn i eit vikariat frå snarast mogleg til 30. september. 

Arbeidsoppgåver

 • Sal- og marknadsarbeid
 • Innhaldsproduksjon til Framtidsfylket og Sogn og Fjordane Næringsråd sine kanalar
 • Administrative oppgåver
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak, marknadsaktivitetar og arrangement i samspel med resten av teamet

Eigenskapar

 • Fleksibel, god arbeidskapasitet og evne til å jobbe sjølvstendig
 • Samarbeidsorientert og god gjennomføringsevne
 • Kunnskap om digital marknadsføring
 • Kjennskap til næringslivet i Sogn og Fjordane
 • Og framfor alt: Du har eit brennande engasjement for Sogn og Fjordane

Vi tilbyr

 • Ei variert stilling i eit lite team med stor ekstern kontaktflate
 • Gode arbeidsverktøy, dyktige kollegaer, samt eit utviklande og hektisk arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Fleksitid
 • Brei arbeidserfaring på kort tid

Kontorstad: Førde (Peak Sunnfjord)

Oppstart: Snarast mogleg

Skriftleg søknad med cv og attestar sender du til linda@framtidsfylket.no

Merk e-posten: «kommunikasjonsmedarbeidar».

Søknadsfrist: 28. november 2018

Framtidsfylket AS

Søknadsfrist

november 28, 2018 23:59

Søk stilling

Kontaktpersonar

Linda Hovland