Lærar ved Eid ungdomsskule

Eid kommune har ledig 38 % fast stilling ved tenestestad Eid ungdomsskule frå 01.12.2018.

Fagønskje: KRLE og mat & helse.

Vi søkjer deg, ein motivert og engasjert lærar og kollega, som er med på å skape eit godt læringsmiljø og bidreg til trivsel og læringsglede. Du har kompetanse innan læringsleiing, har gode føresetnader for å bygge relasjonar, ser eleven og tilpassar opplæringa etter eleven sitt behov.
Kompetansekrav: Undervisingskompetanse innan mat og helse og KRLE.

For meir informasjon, sjå ekstern lenkje i denne annonsen.

V5yyfm0ket22euvmownq

Eid kommune

Søknadsfrist

onsdag 24. oktober 2018

Kontaktpersonar

Norunn Kjøsnes