Fastlege - 100 % stilling

Vi søkjer fastlege i 100 % stilling frå 02.01.2019 ved Selje helsesenter. Helsestasjon og jordmortenesta er lokalisert i same bygg. Godt tilrettelagde arbeidstilhøve for legane.

Kommunen er open for å tilpasse stillingsprosent etter søkjarane sine behov. Vi er også open for å drøfte omgjering til fastlønstilling(ar) eller ulike kombinasjonar av driftsavtale og fastløn. Til den faste heimelen kan det bli lagt inntil 7,5 t/v offentleg legearbeid etter avtale. 

For meir informasjon sjå fullstending stillingsannonse. 

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

torsdag 1. november 2018

Kontaktpersonar

Ragna Haaland

Jonas Larsson