Sjukepleiar

Høyanger sjukeheim har 5 bugrupper - der ei av gruppene er lukka for demente og ei er korttids-/rehabilitering. Sjukeheimen har 40 pasientar med totalt ca 40 årsverk. Vi søkjer etter sjukepleiarar frå 1.januar 2019. 100% fast stilling og 100% vikariat fram til 31.08.20. Stillingane inneber arbeid i turnus /3.kvar helg.

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon som sjukepleiar. Føremon med vidareutdanning innan demens og relevant erfaring.

Vi ynskjer at du:

  • har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • har godt humør
  • behersker norsk skriftleg og munnleg


Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Kontaktperson: Institusjonsleiar Sonja Myrekrok, tlf 992 19 328

Søknadsfrist: 01.10.18

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter

Uo0v7h5sah2rwnshopx5

Høyanger kommune

Søknadsfrist

mandag 1. oktober 2018

Kontaktpersonar

Sonja Myrerkok