Leiande helsesøster

Hyllestad kommune har ledig 60 % fast stilling som helsesøster frå 1.10.2018.