Sjukepleiarar - stillingsstorleik etter ønskje

Seljetunet Omsorg og Rehabilitering har ledige sjukepleiar stillingar i ulike stillingstorleikar. Ved søknad oppgjeve du kva stillingstorleik du ønskjer. Stillingane inngår i ei personalgruppe samansett med ulik og utfyllande kompetanse og som sjukepleiar har ein ansvar for den sjukepleiefaglege oppfølginga av pasientane på Seljetunet. Stillingane inngår i årsarbeidsplan med arbeid kvar 3.helg som utgangspunkt, men er open for ulike arbeidstidsordningar og ynskjer i høve turnus etter behov. 

Selje kommune lønnar 30.000,- over tariff.

Søknad sendast elektronisk gjennom vår heimeside.

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

søndag 5. august 2018

Kontaktpersonar

Barbro Longva