Kokk - 100 % fast stilling på institusjonskjøkken

Seljetunet Omsorg og rehabilitering har ledig 100% stilling som kokk ved det kommunale institusjonskjøkkenet frå 01.09.2018. Vi søker etter deg som er initiativrik og som vil være med og skape entusiasme og engasjement i produksjonen av mat til brukarar og pasientar. Du må ha evne til å jobbe tverrfagleg og motivert for å ta del i utvikling og nyskaping i samarbeid med resten av teamet ved kjøkkenet. 

Søknad sendast elektronisk gjennom vår heimeside. 

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

søndag 5. august 2018

Kontaktpersonar

Barbro Longva