Ergoterapeut - 100 % fast stilling

Selje kommune har ledig nyoppretta, heil, fast stilling som ergoterapeut.

Stillinga er nyoppretta, og er eit tiltak i høve «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering», og vil ha oppgåver knytta til lov om helsetenester i kommunen.

Dette vil omfatte variert arbeid innan førebygging, rehabilitering, kartlegging, ADL trening, tilrettelegging og oppfylgjing.

Stillinga er organisert direkte under kommunalsjef i helse og omsorg og vil ha samarbeid med helsetensetene, heimetenestene og institusjon. 

Tiltreding etter avtale
Søknad sendast elektronisk gjennom vår heimeside.

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

søndag 12. august 2018

Kontaktpersonar

Ragna Haaland