Sjukepleiar ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Eid kommune har ledig 100 % fast stilling som offentleg godkjent sjukepleiar i for tida tre-delt turnus.
Stillinga er for tida plassert ved det nye Hogatunet bu- og behandlingssenter som opna i april 2017. Det nye senteret inneheld 5 avdelingar med eigne stover, kjøken, matstove, treningsrom og 52 plassar. Her er pasientheisar i alle rom og godt utbygd velferdsteknologi. Det nye bygget er eit stort løft for Eid og inneber ein ny kvardag for bebuarar, pårørande og tilsette.

For meir informasjon, sjå ekstern lenkje i denne annonsen.

V5yyfm0ket22euvmownq

Eid kommune

Søknadsfrist

søndag 19. august 2018

Kontaktpersonar

Heidi Munch Starheim