Koordinator for Frisklivssentralen i Eid kommune

Eid kommune har  i juni 2018 oppretta ei stilling som frisklivskoordinator. Stillinga er førebels ei prosjektstilling i 40 % frå 01.09.2018 – 31.08.2019, men det vert arbeidd for at den vert fast frå 2019.  Eid kommune skal samarbeide med Selje kommune når det gjeld frisklivsarbeid, og det vert etter kvart truleg behov for ein større stillingsstorleik.
Koordinator skal i utgangspunktet arbeide på dagtid, og kan med fordel kombinere denne stillinga med anna stilling i helse- og omsorgstenestene.

For meir informasjon, sjå ekstern lenkje i denne annonsen.

V5yyfm0ket22euvmownq

Eid kommune

Søknadsfrist

torsdag 19. juli 2018

Kontaktpersonar

Linda Gotteberg