Tilsyn - miljø, vatn og avlaup, Sogndal kommune

Det er ledig ei fast stilling på 80% - 100% som konsulent/avdelingsingeniør for tilsyn med miljø, vatn og avlaup ved tenesteeininga plan og næring i Sogndal kommune. Tilsetting etter avtale.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida: www.sogndal.kommune.no eller via vår facebookside.

Sb7uhukc0otce00erqyu

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 1. juli 2018

Kontaktpersonar

Tenesteleiar Cornelis Erstad