IKT-konsulent

Vi styrker vår IKT-avdeling og søker etter serviceinnstilt IKT-konsulent.

Arbeidsoppgåver
  • Drift av konsernet sine IT-system og tilsette sine digitale arbeidsverktøy
  • Brukarstøtte og opplæring•Informasjonssikkerheit
  • Delta i planlegging og gjennomføring av prosjekt som krev IT-støtte
  • Bidra til digitalisering i selskapet, som datainnsamling og gjere data tilgjengeleg

Personlege eigenskapar

  • Motivert til å yte god service overfor brukarane av systema
  • Sjølvstendig, fleksibel, utadvent og løysningsorientert
  • Har gode kommunikasjonsevner
Kvalifikasjonar
  • Fagbrev og/eller relevant utdanning på høgskule eller universitetsnivå
  • Kunnskap og erfaring med maskinvare og programvare for tenar, klient, nettverk, virtualisering, database m.m. er ein fordel.
  • Gjerne erfaring med løysingar for kraftsektoren

IKT-avdelinga i Sognekraft er organisert i støttefunksjonane til konsernet, med økonomi, informasjon, personal og kvalitet. Det er om lag 100 tilsette i konsernet. Selskapet har koplingsstasjonar, montørbasar og kontor i kommunane Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal.

Kraftbransjen er regulert av offentlege pålegg for å sikre trygg og sikker straumlevering. IKT-avdelinga skal velje løysingar innanfor slike rammer.

Vi tilbyr konkurransedyktig løn, gode pensjons- og forsikringsordningar. Kontorstad er i Vik.

Ta kontakt med IKT-sjef Vegard Bolstad tlf. 90519573 om du har spørsmål.

Send søknad til jobb@sognekraft.no 

Ubkztxakfoo5bzhwdqqb

Sognekraft AS

Søknadsfrist

tirsdag 26. juni 2018