Sjukepleiar - 82 % vikariat

Sjukepleiarvikariat – 82 % stilling

Heimetenesta Stadlandet har ledig vikariat frå 01.09.2018 fram til 31.08.2019.
Stillinga er ein del av heimesjukepleie- teamet, med base på Stadlandet eldretun. Ein arbeider i oppsett årsturnus med vakter kvar 3 helg og 2 delt skift. Som sjukepleiar har ein ansvar for den sjukepleiefaglige oppfylginga av pasientane i heimetenestene (heimebuande eldre og personar med ulike funksjonshemmingar).

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

søndag 1. juli 2018

Kontaktpersonar

Åshild Bruland