Ledige stillingar ved Sogn PPT

Det er ledig følgjande stillingar ved Sogn PPT:

- Logoped 30% fast frå 01.08.2018.

- Rådgjevar inntil 100% vikariat i tida 01.08.2018 - 30.06.2019.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida: www.sogndal.kommune.no eller via vår facebookside.

Sb7uhukc0otce00erqyu

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 3. juni 2018

Kontaktpersonar

Leiar Karin Uglum