Miljøterapeutar/fagarbeidarar, Heimebaserte tenester, Sogndal kommune

Det er ledig 70% fast stilling og 70% vikariat som miljøterapeut eller fagarbeidar i eit brukarstyrt omsorgsopplegg for eit funksjonshemma barn.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida: www.sogndal.kommune.no eller via vår facebookside.

Sb7uhukc0otce00erqyu

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 27. mai 2018

Kontaktpersonar

Avdelingsleiar Monica Bakken

Fagleiar Einar Thune