Fagarbeidarar, Norane oppvekstsenter, Sogndal kommune

Det er ledig 150% fast stilling og 120% vikariat som fagarbeidar i barnehagen frå 15.08.2018.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på  nettsida: www.sogndal.kommune.no eller via vår facebookside.


Sb7uhukc0otce00erqyu

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 27. mai 2018

Kontaktpersonar

Tenesteleiar Anne Siri Bentsen