Rådgjevar – marknadsføring og informasjon

Samferdsleavdelinga har ledig stilling som: Rådgjevar – marknadsføring og informasjon 

Samferdsleavdelinga kjøper inn buss, båt og ferjetenester for om lag 700 millionar kroner pr. år. Samla inntekter i desse kontraktane er på om lag 200 millionar kroner. 

Vi har behov for ein person som mellom anna skal marknadsføre kollektivtilbodet i fylket. 

Kort om arbeidsoppgåvene: 
 • Informasjon internt og eksternt 
 • Marknadsføring av kollektivtilbodet i fylket
 • Gjere marknadsvurderingar
 • Produktutvikling kollektivtrafikk
 • Oppdatering og utvikling av kringom.no inkludert vidareutvikling av reiseplanleggar og billettsal
 • Prosjektleiing 
 • Kundeservice og klagehandsaming 
 • Samhandling med skular, kommunar, ruteselskap, reiselivsnæringa og andre eksterne aktørar
 • Samhandling med informasjonstenesta i fylkeskommunen 
Vi krev: 
 • Master/hovudfag innan informasjon/marknadsføring. Relevant dokumentert arbeidserfaring kan oppheve krav til høgare utdanning
 • Minst to års relevant arbeidserfaring 
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne 

Vi vektlegg: 

 • Erfaring frå informasjon- marknadsføringsarbeid
 • Kjennskap til kollektivtransport og samferdsle 
 • God digitalkompetanse 
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, kreativitet og utviklingsorientering
 • Gode samarbeidsevner 
Vi kan tilby:
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fylkeskommunen bidreg også med hjelp til å skaffe bustad og dekking av flytteutgifter

Fylkeskommunen nyttar nynorsk. Arbeidsstaden er Storehagen Atrium i Førde eller Fylkeshuset på Leikanger.  

På heimesida vår: www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. 

Nærmare opplysningar får du hjå ass. fylkesdirektør for samferdsle Øystein Hunvik, tlf. 477 00 466. 
 
Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema du finn under ledige stillingar på www.sfj.no 
 
Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju. 
 
Søknadsfrist: 8. april 2018.

Gvcswvva2qryekdl5vgp

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Søknadsfrist

8. april 2018

Kontaktpersonar

Ass. fylkesdirektør for samferdsle Øystein Hunvik