Pedagogiske leiarar - Selje barnehage, Leikvang barnehage og Flatraket barnehage

I Selje kommune har vi tre barnehagar og tre skular, der to av dei er kombinerte barne- og ungdomsskular. 

Vi søkjer etter personar som ynskjer å vere med å vidareutvikle oppvekstsektoren i Selje kommune, og som er opptekne av god kvalitet for born og unge. 

Det er ledige stillingar både for fast tilsetting og vikariat frå 01.08.2018. 

Vi treng barnehagelærarar og lærarar i undervisningsstilling med allmennlærarutdanning eller grunnskulelærarutdanning for 1.-7. trinn og for 5.-10. trinn. 

Søkjarar utan formell utdanning vil også kunne verte vurderte. 

I Selje barnehage har vi ledig eit vikariat som pedagogisk leiar i 100%, med mogelegheit for fast stilling.

I Leikvang barnehage er det ledig vikariat og faste stillingar 100% som pedagogisk leiar. 

I Flatraket barnehage er det ledig vikariat som pedagogisk leiar i 100 %, med mogelegheit for fast stilling. 

 Tilsetjing etter gjeldande lov- og avtaleverk. 

God pensjonsordning. Søknad sendast elektronisk www.selje.kommune.no. 

Gjer vel å oppgje referansar. 

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju. 

Alle som vert tilsett i Oppvekst må levere godkjend politiattest. 

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde (Off. lova § 25).

Søknadsfrist 20.mars

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

22. mars 2018