Strukturplast/Bano-gruppen søkjer trainee innan økonomi og rekneskap

Strukturplast AS er eit selskap i Banogruppen med totalt 150 tilsette, der 50 har sin arbeidsstad på Sandane. Gruppa omset for 300 millionar kvart år, har solid økonomi og er i sterk vekst. Banogruppen vil i 2018 flytte inn i nye kontor og ikkje minst ny fabrikk på Sandane. Gruppa har kontor i alle nordiske land, i tillegg til fabrikkar både i Noreg og Sverige.

Som trainee i Strukturplast/Bano-gruppen tilbyr vi deg

 • Varierte arbeidsoppgåver i ei offensiv bedrift
 • Praktisk og spennande opplæring i både rekneskap og finans
 • Opplæring på kontor og i fabrikk på Sandane
 • Opplæring på fabrikk i Sverige
 • Opplæring ved kontora i Oslo og Bergen

Stillinga inngår i Strukturplast/Bano si rekneskapsavdeling. 

Arbeidsstad er Sandane i Nordfjord, men noko reiseaktivitet må påreknast til ulike avdelingar i Stockholm, København, Oslo, Töcksfors (Sverige) og Bergen.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning innan økonomi/rekneskap
 • Du må vere strukturert og like å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Du må vise engasjement for jobben, og vere villig til å stå på i hektiske periodar

Som Framtidsfylket-trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til 
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Du får

 • Ei stilling i ei internasjonal industrigruppe i vekst, med stort potensiale og ein solid økonomi
 • Du får jobbe i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse, i ein region som gir deg mange moglegheiter til å dyrke friluftsinteresser
 • Du får gode utviklingsmoglegheiter og konkurransedyktige vilkår

Tilsetting: August 2018 til August 2019, og det er mogleg å starte tidlegare med arbeidsoppgåver som ligger utanfor Trainee-ordninga.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med dagleg leiar i TELSA AS, Tommy Gustav El Sayed. TELSA er rådgjevar for Bano-gruppen ved rekruttering. Mobil: 47885388. E-post: tommy@telsa.no

NB: Alle traineestillingane må søkjast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registrere deg her.

Klwhglpmm4u93obbziqt

Bano AS, avd Sandane

Søknadsfrist

1. mars 2018

Søk stilling

Kontaktpersonar

Tommy Gustav El Sayed