Ferievikarar - helse og omsorg - 2018

Førde kommune søkjer etter deg som er over 18 år og som har interesse for å arbeide med menneske. Du må vere fleksibel og ha evne til samarbeid. Opplæring med lønn vert gitt.

Vi treng ferievikarar til Helsetunet, Kjøkken, Heimetenesta, Dagsenter for eldre, Bu- og miljøtenesta , Bu- og avlastingstenesta og Psykiatritenesta.
Vi treng ferievikarar i perioden 26. juni - 19. august 2018 (vekene 26-33). Som ferievikar jobbar du turnus med arbeid på dag, kveld og evt natt, samt kvar 2. helg.
Mulighet for bonusordning.


 
Krav:

  • Søkjarar til Heimetenesta, Bu- og miljøtenesta og Psykiatritenesta må ha sertifikat.
  • Tilfredsstillande politiattest må leggjast fram før tilsetting.
  • Du må oppgi referansar i søknaden.

 
Kontaktpersonar:

Helsetunet:

Kjøkken - Aud Karin Gyring, telefon  57021284
Langtidseininga - Una Holmelid, mobil 99084361
Korttidseininga - Iren Myklebust, mobil 95989604
Skjerma eining - Gunnvor Solheim Hjelkrem, mobil 47467361

Heimebaserte tenester:

Psykiatritenesta - Tore Eide, mobil 47906003.
Bu og miljøtenesta – Erik Øksenberg Wold, mobil 94809065
Bu- og avlastingstenesta - Harald Bjarte Reite, mobil 90150161
Heimetenesta (heimehjelp og heimesjukepleie) - Camilla Sørensen, Sissel Reed eller Margot Dvergsdal telefon  57021270


Søknad:

Søk på stillingane med vårt elektroniske søknadsskjema som du finn på www.forde.kommune.no og oppgi saksnr 18/118.